ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Komunitní plán je možné přirovnat ke smlouvě, ve které plánují a navzájem spolupracují a zavazují se (přinejmenším) tři strany, tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé. Nedílnou součástí práce na výsledném dokumentu je partnerství, dialog a vyjednávání. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a konsenzu všech zúčastněných, tzv. triády.
Triáda je výraz, kterým je označováno partnerství mezi uživatelem, poskytovatelem a zadavatelem sociálních služeb.

Organizační struktura