Začíná Tříkrálová sbírka, dary charita využije na pomoc potřebným

Skupinky Tří králů přinesou radost a požehnání při tříkrálovém koledování na Blanensko už 23. rokem. Koledníky budete potkávat nejen v Blansku od 1. do 15. ledna 2023.

„Tříkrálové skupinky půjdou jako každý rok dům do domu, budou zpívat koledu, psát na dveře požehnání a nést pokladničku, do které lidé můžou přispět. Snažíme se přinášet tříkrálové požehnání téměř do všech obcí na Blanensku,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě Blansko Marie Sedláková.

 

Dary ze sbírky využíváme na pomoc lidem v těžké situaci a k rozvoji našich služeb. Díky vaší podpoře v loňské Tříkrálové sbírce jsme mohli například doplatit auta pro pečovatelky, krizové a prorodinné služby na cesty k lidem na Blanensku nebo vybavit Mobilní hospic sv. Martina.

Z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky podpoříme práci Mobilního hospice sv. Martina, seniory, zdravotně postižené lidi i rodiny s dětmi v nouzi. Další část výtěžku věnujeme na podporu Charitní záchranné síti, díky které můžeme okamžitě pomáhat lidem, pro které není zrovna dostupná žádná jiná pomoc a na rozvoj práce s dobrovolníky.

„V následujícím roce bychom se chtěli také zaměřit na individuální pomoc lidem v těžké finanční situaci například z důvodu energetické krize, zdražování potravin a lidem, kteří naši pomoc akutně potřebují,“ upřesňuje ředitel Charity Blansko Pavel Kolmačka.

Pokud chcete tradici tříkrálového koledování podpořit a koledníky s kasičkou nezastihnete, můžete přispět také přes webové stránky www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2023 nebo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966000 pro přímou podporu Charity Blansko.

Vladěna Jarůšková, Charita Blansko

Zdroj: www.blansko.cz