Výzva OP LZZ

Dne 15. 3. 2013 byla vyhlášena Výzva č. B5 OP LZZ, oblast podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

Podpora je určena na vytvoření nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona a na prvních 18 měsíců jeho provozu.

Podpora je určena na zařízení poskytující služby spočívající v nepříležitostné péči o dítě ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Jedná se o službu poskytovanou v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Péče o děti je poskytována na dlouhodobé bázi (tj. rodiče své děti zapisují k docházce do zařízení). Každodenní docházka dítěte však není vyžadována.

Projektové žádosti je možné předkládat od 22. 3. 2013 do 31. 5. 2013 do 14:00.

Podrobnosti na webových stránkách Evropského sociálního fondu