Týden sociálních služeb

Ve dnech 8.-14.10. 2012 proběhne již počtvrté Týden sociálních služeb. V rámci této akce poskytovatelé sociálních služeb na území města Blansko a správního obvodu, nabídnou veřejnosti možnost v rámci dnů otevřených dveří a dalších aktivit se seznámit s nabídkou sociálních služeb a prohlédnout si objekty, v nichž jsou tyto služby poskytovány.

Jen občas si uvědomíme, že každý z nás někam patří, je součástí nějakého společenství, kde žije, prožívá své radosti i starosti, kde má svou vztahovou síť.

Sociální služby se snaží podpořit lidi v setrvání ve svém přirozeném prostředí, a pomáhají některým z nás začlenit se zpět do svého společenství. Bez nabídky sociálních služeb nelze reagovat na individuální potřeby v nepříznivých sociálních situacích, do kterých se mnozí z nás dostávají.

Proto je důležité znát nabídku sociálních služeb z hlediska místa, času, finančních možností a zároveň i jejich kvalitu.

Za tímto účelem probíhá týden sociálních služeb. Zájemci mohou osobně navštívit uvedené sociální služby a poznat jejich nabízené aktivity.

Sociální služby pro seniory

 

Pobytové služby

Senior centrum Blansko

domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

adresa: Pod Sanatorkou 3, Tel. 516 412 902, 516 410 208, ddblansko@ddblansko.cz

Den otevřených dveří pro veřejnost proběhne: v úterý 09. 10. 2012 od 9:00 do 18:00 hod.

V rámci dne otevřených dveří bude možné si prohlédnout nové prostory domova se zvláštním režimem.

Domov pro seniory Černá Hora

domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

adresa: Zámecká 1, Černá Hora,  Tel. 516 426 441, ddch@ddch.cz

Den otevřených dveří proběhne:  v pátek 12. 10. 2012 od 6:30 do 17:00 hod.

                                                           v sobotu 13.10.2012 od 9:00 do 15:00 hod.

 

Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem připravily pro zájemce „Testy paměti“ v rámci projektu Gerontologické a organizační supervize, které po vyhodnocení odbornými pracovníky České alzheimerovské společnosti přispívají k včasnému odhalení Alzheimerovy choroby a jiných typů demence.

Terénní a ambulantní služby                        

Pečovatelská služba Města Blansko

adresa: Nám. Republiky 1, Blansko, Tel. 516 775 507, pkonecna@blansko.cz

Den otevřených dveří proběhne  na domech s pečovatelskou službou: ve středu 10.10. 2012

Dům s pečovatelskou službou Pod Javory 32  od 9.00 -15:00 hod.

Tel. 775 859 489, krenkova@blansko.cz

Dům s pečovatelskou službou 9. května 1 od 9.00 -15:00 hod.

Tel.  775 859 488, dps@blansko.cz

 

Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba

Odlehčovací služba

adresa: Sadová 2, Tel. 516 410 825, chops.blansko@caritas.cz

Den otevřených dveří proběhne : ve středu 10. 10. 2012 od 7:00 do 15:30 hod

Služba v rámci dne otevřených dveří nabízí pro zájemce možnost změření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi.

 

Pečovatelská služba města Adamova

adresa: Komenského 1, Adamov, Tel. 516 499 624, socialni@adamov.cz

Den otevřených dveří proběhne : v úterý  9. 10. 2012 od 14:00 do 16:00 hod. na  Domě s pečovatelskou službou, Komenského 1, Adamov

 

Pečovatelská služba městys Jedovnice

adresa: Zahradní 699, Jedovnice, Tel. 516 528 211,tajemnice@jedovnice.cz

Den otevřených dveří proběhne : ve středu 10.10.2012 od 8:00 do 17:00 hod.

 

Oblastního spolek Českého červeného kříže

pečovatelská služba ČČK Blansko

adresa: Sadová 2, Blansko, Tel. 516 418 624, blansko@cervenykriz.eu

Den otevřených dveří proběhne : ve středu 10.10.2012 od 9:00 do 14:00 hod.

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením 

Liga vozíčkářů

projekt Šance bez bariér – pomoc při hledání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením

adresa: Sukova 1052/6, Blansko, Tel. 721 352 318, hana.kvapilova@ligavozic.cz

Den otevřených dveří proběhne: ve středu 10.10.2012 od 8.00 – 15.00 hod.

 

Domov OLGA

denní stacionář pro dospělé ženy a muže s mentálním či kombinovaným postižením

adresa: L. Janáčka 15, Blansko, Tel. 516 418 727, olga@hhp.cz

Den otevřených dveří proběhne: ve středu 10. 10. 2012 od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené

adresa: K. J. Mašky 2, Blansko, Tel. 516 410 595, sons.blansko@tiscali.cz

Den otevřených dveří proběhne: v pondělí 8. 10. 2012 od 8:00 do 17:00 hod.

Sociální služby pro osoby v krizi

 

Noclehárna pro muže

noclehárna, ambulantní služby

adresa: Luční 10, Blansko, Tel. 516 410 467, nocleharna.blansko@caritas.cz

Den otevřených dveří proběhne: ve čtvrtek 11. 10. 2012 od 8:00 do 15:30 hod.

 

Okno dokořán

krizová pomoc, odborné sociální poradenství, terénní programy

adresa: Komenského 19, Blansko, Tel. 516 417 351, teren.blansko@charita.cz

Den otevřených dveří proběhne: ve středu 26. 09. 2012 od 10:00 do 17:00 hod.

V rámci dne otevřených dveří bude od 13:00 hod. nabídnuto malé občerstvení.  

Stará Fabrika Blansko

nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace

adresa: Sadová 149/2, Blansko Tel. 516 412 137, prace.blansko@caritas.cz

Den otevřených dveří proběhne: ve čtvrtek 11. 10. 2012 od 8:00 do 15:30 hod.

Dne  10.10.2012  na nám. Republiky od 9.30 hod. do 14.00 hod. připravila Oblastní charita Blansko služby Centra  „PRO“ Sladkovského 2b Blansko, Terénní programy, SPONA, Magdala, Krizová pomoc a nízkoprahové denní centrum Stará fabrika akci „ZACHRANNÉ  LANO Z DLUHOVÉ PASTI“. Zde budou zástupci jednotlivých sociálních služeb poskytovat informace, rozdávat letáky o službách apod.

 

Víceúčelová drogová služba na blanensku

adresa:Fügnerova1 ,Blansko, Tel. 516 411 692, 605 839 039, terenbk@podaneruce.cz

Den otevřených dveří proběhne : ve středu 10. 10. 2012 od 14:00 do 18:00 hod.

Sociální služby pro rodinu a mládež

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

odborné sociální poradenství

adresa: Sladkovského 2b,Blansko Tel. 516 413 524, poradna@blansko.cz

Den otevřených dveří proběhne: v pondělí 8.10.2011 od 9:00 – 14:00 hod

V rámci dne otevřených dveří nabídne poradna pro zájemce poradenství zaměřené na udržení zdravého partnerství, manželství, dobrou komunikaci a to formou užitečných zkušeností zpracovaných v podobě písemných pravidlech s doporučením vhodné literatury k tomuto tématu.

 

 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC

adresa: Sadová 2, 678 01 Blansko, Tel. 516 410 621, blansko@podaneruce.cz

Den otevřených dveří proběhne : v pondělí  24. 09. 2012 od 10:00 do 16:00 hod.

Služba nabízí  v rámci dne otevřených dveří pohovořit si s pracovníky klubu, prohlédnout si  prostory kde služba působí, co všechno klub dětem a mládeži nabízí.