Týden sociálních služeb

Motto “ Stabilita, jistota, bezpečí“.

 

Ve dnech 7. – 13. 10. 2013 se bude již pátým rokem konat celorepubliková akce Týden sociálních služeb, tentokrát s mottem „Stabilita, jistota a bezpečí“.

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 lidem. V sociálních službách pracují desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci svých klientů formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Cílem Týdne sociálních služeb je ukázat široké české veřejnosti, že:

–       sociální služby v České republice jsou kvalitní

–       sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí

–       sociální služby v České republice zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost

I v letošním roce se do této akce zapojí poskytovatelé sociálních služeb, kteří nabízejí své služby na území města Blansko a správního obvodu. Nabídnou veřejnosti možnost seznámit se v rámci dnů otevřených dveří a dalších aktivit s nabídkou sociálních služeb a prohlédnout si objekty, v nichž jsou tyto služby poskytovány.

Zájemci mohou osobně navštívit uvedené sociální služby a poznat jejich nabízené aktivity.

Kdy?

Kdo? Kde?

Co?

Pondělí

23. 9. 2013

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC

Blansko, Sadová 2

Den otevřených dveří

13.00 – 17.00 hod

Úterý

24. 9. 2013

Hnutí humanitární pomoci – Domov Olga, Centrum Velan

Blansko, L. Janáčka 15

Zahradní slavnost k 20. výročí založení Domova Olga a 10. výročí otevření Centra Velan

od 15.00 hod

Pondělí

7. 10. 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Blansko, Sladkovského 2b

Den otevřených dveří

9.00 – 14.00 hod

Oblastní charita Blansko

Blansko, Noclehárna – Luční 10

Den otevřených dveří

9.00 – 15.00 hod

Oblastní charita Blansko

Blansko, Wanklovo náměstí

Osvětová kampaň „Záchranné lano z dluhové pasti

10.00 – 14.00 hod

Středa

9. 10. 2013

Pečovatelská služba města Blansko

Domy s pečovatelskou službou

Den otevřených dveří

9.00 – 15.00 hod

Senior centrum Blansko

Blansko, Pod Sanatorkou 3

Den otevřených dveří

8.00 – 18.00 hod

Oblastní charita Blansko – Stará fabrika

Nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace

Blansko, Sadová 2

Den otevřených dveří

9.00 – 15.00 hod

Oblastní charita Blansko

Charitní ošetřovatelská služba

Blansko, Rožmitálova ul.

Benefiční akce „Koláč pro domácí hospic 2013

8.00 – 16.00 hod

Pečovatelská služba města Adamov

Adamov, Komenského 1

Den otevřených dveří

14.00 – 16.00 hod

Dům s pečovatelskou službou – městys Jedovnice

Jedovnice, Zahradní 699

Den otevřených dveří

8.00 – 17.00 hod

Pátek

11. 10. 2013

Oblastní charita Blansko

Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba

Odlehčovací, hospicová péče, půjčovna kompenzačních pomůcek

Blansko, Sadová 2

Den otevřených dveří

8.00 – 15.00 hod

Domov pro seniory Černá Hora

Černá Hora, Zámecká 1

Den otevřených dveří

6.30 – 17.00 hod

Sobota

12. 10. 2013

Domov pro seniory Černá Hora

Černá Hora, Zámecká 1

Den otevřených dveří

9.00 – 15.00 hod