Světový den sociální práce

Mezinárodní federace sociálních pracovníků vyhlásila na

15. března 2016

Světový den sociální práce.

Cílem světového dne sociální práce je podpořit společnosti, komunity i pomáhající odborníky v organizaci aktivit směřujících k rozvoji dobrého života lidí. Tématem letošního světového dne je „Sociální pracovníci za nerozdělené lidstvo“. Téma Světového dne sociální práce pro rok 2016 vychází z Mezinárodního manifestu (The Global Agenda), ve kterém se Mezinárodní federace sociálních pracovníků – IFSW, Mezinárodní asociace škol sociální práce – IASSW a Mezinárodní rada pro sociální péči – ICSW) zavázaly mimo jiné k prosazování oblasti zájmu důstojnosti a hodnoty člověka.

MDSP2016