Setkání pracovních skupin v měsíci září 2013

Setkání pracovních skupin v měsíci září 2013:

Setkání členů řídící skupiny

11.9.2013 – ve 14:00 hod – nám. Republiky 1, Blansko,zasedací místnost Stavební úřad- 3. patro

Pracovní skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením

24.9.2013 – ve 13 hod – nám. Republiky 1, Blansko, zasedací místnost Stavební úřad – 3. patro

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Mládež a rodina v krizi

25.9. 2013 – ve 13 hod – nám. Republiky 1, Blansko,zasedací místnost Stavební úřad- 3. patro