Setkání pracovních skupin v měsíci listopadu 2013

Setkání pracovních skupin v měsíci listopadu 2013:

Setkání členů řídící skupiny

6.11.2013 – ve 14:00 hod – nám. Republiky 1, Blansko, kancelář č. 30 (přízemí)

Pracovní skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením

12.11.2013 – ve 13 hod – nám. Republiky 1, Blansko, zasedací místnost – 1. patro

Pracovní skupina Mládež a rodina v krizi

13.11. 2013 – v 10hod – nám. Republiky 1, Blansko, kancelář č. 30 (přízemí)

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením

13.11. 2013 – ve 14 hod – nám. Republiky 1, Blansko,, kancelář č. 30 (přízemí)