Setkání pracovních skupin v měsíci lednu 2013

Setkání pracovních skupin v měsíci lednu 2013:

Pracovní skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením

22.1.2013 – ve 13 hod – nám. Republiky 1, Blansko, malá zasedací místnost – 1. patro

Pracovní skupina Mládež a rodina v krizi

23.1. 2013 – v 10 hod – nám. Republiky 1, Blansko,zasedací místnost Stavební úřad- 3. patro

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením

23.1. 2013 – ve 13:30 hod – nám. Republiky 1, Blansko,zasedací místnost Stavební úřad- 3. patro