Setkání pracovních skupin v měsící červnu 2013

Setkání pracovních skupin v měsíci červnu 2013:

Setkání členů řídící skupiny

29.5.2013 – ve 14:00 hod – nám. Republiky 1, Blansko,zasedací místnost Stavební úřad- 3. patro

Pracovní skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením

11.6.2013 – ve 13 hod – nám. Republiky 1, Blansko, zasedací místnost – 1. patro

Pracovní skupina Mládež a rodina v krizi

12.6. 2013 – v 10 hod – nám. Republiky 1, Blansko,zasedací místnost Stavební úřad- 3. patro

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením

12.6. 2013 – ve 14 hod – nám. Republiky 1, Blansko,zasedací místnost Stavební úřad- 3. patro