Setkání pracovních skupin v měsíci březnu 2013

Setkání pracovních skupin v měsíci březnu 2013:

Setkání členů řídící skupiny

27.3.2013 – ve 12:30 hod – nám. Republiky 1, Blansko,zasedací místnost Stavební úřad- 3. patro

Pracovní skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením

26.3.2013 – ve 13 hod – nám. Republiky 1, Blansko, malá zasedací místnost – 1. patro

Pracovní skupina Mládež a rodina v krizi

27.3. 2013 – v 10 hod – nám. Republiky 1, Blansko,zasedací místnost Stavební úřad- 3. patro

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením

27.3. 2013 – ve 14 hod – nám. Republiky 1, Blansko,zasedací místnost Stavební úřad- 3. patro