Připomínkování SPRSS Jihomoravského kraje na období 2021 – 2023

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje zpracoval návrh nového strategického dokumentu: „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2021 – 2023“.Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je dán v období od 11. května do 25. května 2020 k veřejnému připomínkování. Připomínky je možné zasílat prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu maluskova.eva@jmk.cz.

*

Návrh dokumenty, jeho přílohy i připomínkovací formulář naleznete na stránkách Jihomoravského kraje:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=412241&TypeID=2