Pozvánka – vánoční jarmark v Černé Hoře

Domov pro seniory Černá Hora, p.o.

srdečně zve

v sobotu 3.12.2022 od 13:00h do 17:00h

 na malý vánoční jarmark