Pozvánka na panelovou diskuzi

Zveme zástupce obcí a všech sociálních služeb působící na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko a Boskovice na panelovou diskuzi k problematice nastavení sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. února 2013 od 14:00 ve velkém sále Dělnického domu na adrese Hybešova 1, Blansko.

Panelové diskuze jsou součástí aktivity Jihomoravského kraje zaměřené na analýzu sítě sociálních služeb, jejímž cílem je provázat rozhodování o finančních prostředcích na zajištění sociálních služeb s procesy plánování dostupnosti těchto služeb. Ke zefektivnění těchto služeb rozhodovacích procesů je nezbytné zohledňovat nejen ekonomické aspekty, existující kapacity služeb a jejich využití, ale i potřeby osob a s nimi související specifika jednotlivých lokalit.

Panelové diskuze se zúčastní zástupci Jihomoravského kraje, včetně člena Rady Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala, zástupci společnosti AUGUR Consulting, s. r. o, která zajišťovala sběr údajů o stávajících sociálních službách a o sociální politice obcí v Jihomoravském kraji.