Pozvánka na kulatý stůl na téma „Stárneme doma“

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Politika stárnutí v krajích ve spolupráci s městem Blanskem pořádá

v úterý 19. června 2018 v malém sále Dělnického domu kulatý stůl na téma „Stárneme doma“.

Tato akce je určena nejen pro zástupce samospráv obcí celého okresu Blansko, zástupce a pracovníky různých proseniorských organizací a klubů seniorů, ale také pro širokou veřejnost, kterou téma aktivního stárnutí, přípravy na stáří a podpory stárnutí doma zajímá.

Zájemci se mohou přihlásit na e-mail kourilova@blansko.cz.

Program

Vize seniorské politiky v Blansku
Mgr. Ivo Polák, starosta města Blansko
Projekt Politika stárnutí na krajích – představení Seniorské obálky
Dana Žižkovská, Ministerstvo práce a sociálních věcí

I. Blok panelové příspěvky na téma Příprava na stáří a diskuze
a)    v zaměstnání
Co vlastně potřebuji k pobírání starobního důchodu
Bc. Jitka Dvořáková, ředitelka odboru důchodového pojištění Městská správa sociálního zabezpečení Brno
Jak se připravit na odchod do důchodu
Mgr. Ilona Štorová, předsedkyně spolku Age Management z. s.
b)    ve vztazích
Jak společně stárnout v manželství
PhDr. Josef Zeman CSc., Bethesda – manželská a rodinná poradna Brno
c)    v bydlení
Čas na odstranění bariér v bytě
Mgr. Olga Starostová, Institut důstojného stárnutí, Diakonie Českobratrské církve evangelické Praha
d)    ve zdraví
Proč hledat pohybové a kognitivní aktivity
Mgr. Irena Chaloupková, vedoucí vzdělávání, Centrum sociálního a zdravotnického vzdělávání, Brno
e)   ve smysluplné činnosti
Nové role ve stáří a mezigenerační aktivity
Mgr. Jiří Kaňa, Komunitní centrum Martin, Blansko

II. Blok panelové příspěvky na téma Podpora stárnutí doma a diskuze
Potřeby pečujících – na co se připravit při neformální péči
Ing. Zdeňka Michálková, statutární předsedkyně, Unie pečujících z. s. Brno
Co potřebujeme pro důstojné umírání doma
Radka Kuncová, Mobilní hospic sv. Martina Blansko, Diecézní charita Brno, oblastní charita Blansko
Čas truchlení, rozloučení, smíření a pokračování v životě
Dagmar Šléglová, předsedkyně Klára pomáhá z.s. Brno
Jak Městský úřad Blansko podporuje stárnutí doma
Mgr. Bc. Ivana Kouřilová, sociální pracovnice, koordinátorka KPSS, oddělení sociálních služeb, odbor sociálních věcí Městský úřad Blansko

DVD – dokument „O bydlení seniorů“ aneb jak bariéry v bytech ve stáří překvapí
Diakonie ČCE Praha 2009

III. Závěrečná diskuze a shrnutí 14.45-15.00
Dana Žižkovská krajská koordinátorka projektu Politika stárnutí na krajích

 

Logo EU