Pozvánka – DOD Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

pořádá v rámci 14. ročníku Týdne sociálních služeb

5.října 2022 od 10:00 – 16:00 hod

Den otevřených dveří

V rámci Dne otevřených dveří máte možnost seznámit se s činností a  nabídkou poskytovaných služeb Poradny. Den otevřených dveří je určen široké veřejnosti.

Kontakt:

Údolní 8, 678 01 Blansko, tel: 516 413 524, 775 870 667
poradna@blansko.cz, www.blansko.cz/poradna

Za pracovníky Vás zve

Mgr. Ing. Helena Janíková – vedoucí Poradny, 16.9.2022