Plány výzev nových operačních programů

Na oficiálních stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, které se věnují Strukturálním a investičním fondům (ESIF) byly zveřejněny předběžné harmonogramy výzev pro rok 2015.

Ze zveřejněných plánů výzev je patrné, že první výzvy budou vyhlášeny v březnu 2015. Většina operačních programů pak plánuje spuštění výzev ve druhém čtvrtletí roku 2015. S plány výzev jednotlivých operačních programů se můžete seznámit na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.