Pečovatelská služba Města Blansko zve na Den otevřených dveří

Pečovatelská služba Města Blansko

zve širokou veřejnost i studenty v rámci Týdne sociálních služeb

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který proběhne na domech s pečovatelskou službou 9. května 1 a Pod Javory 32, Blansko

ve čtvrtek 6. října 2016 od 9 – do 13 hodin.

Zájemci budou mít možnost si prohlédnout prostory domů s pečovatelskou službou, seznámit se s nabídkou poskytovaných služeb, získat informace o dalších doplňkových službách pro seniory a zároveň poznat práci sociálních pracovníků, která se snaží hájit lidskou důstojnost a přispívá k tomu, aby lidská společnost zůstala lidskou.

Cílem akce je informovat občany případně osoby blízké kam se mohou obrátit, kde a jakou pomoc mohou čerpat, pokud se ocitnou v nenadálé životní situaci s potřebou zajištění péče o sebe či své blízké.

Snažíme se touto akcí ukázat široké veřejnosti, že v našich službách usilujeme nejen o kvalitu, ale i o lidský přístup k zachování lidské důstojnosti.

Podrobné informace o Pečovatelské službě Města Blansko naleznete na internetových stránkách: http://www.blansko.cz/meu/odbor-socialnich-veci/pecovatelska-sluzba ¨

http://www.kpss-blansko.cz/katalog-socialnich-sluzeb/seniori/.

 

Další informace týkající se Týdne sociálních služeb naleznete na webových stránkách www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.

Na setkání s Vámi se těší organizátoři této akce.