Paspoint z. ú. vstoupí do nového roku s dvěma novými službami

V nových prostorách v blízkosti autobusového nádraží v Brně na Dornychu otevře Centrum pro podporu lidí s autismem a jejich blízkých, Paspoint z. ú. dvě nové služby – Denní stacionář a Terénní odlehčovací službu.

Terénní odlehčovací služba naplní dlouho poptávanou potřebu po volném čase pro pečující, kterého se jim během náročné péče nedostává. Nabídne prostor nejen pro odpočinek, ale také pro to, aby si pečující zařídili, co potřebují, získali čas pro sebe, svou rodinu a své zájmy. Službu bude kromě sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zajišťovat také psycholog.

Denní stacionář nabídne svým uživatelům možnost učit se, jak obstát v každodenních situacích, ale také možnost trávit čas nejen v rodinném kruhu a školním kolektivu.

Aby byl čas učení a setkávání pro uživatele, co nejvíce příjemný, rozhodl se Paspoint vypsat na crowdfundingové platformě Donio.cz sbírku na dovybavení prostor stacionáře. Konkrétně by rád vybudoval dvě multisenzorické relaxační místnosti. V nich budou moci klienti relaxovat a kompenzovat své obtíže v oblasti senzorické integrace. Na těchto i dalších dovednostech budou s uživateli denního stacionáře pracovat pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, speciální pedagog a psycholog.

Odkaz na sbírku na Donio zde:

https://www.donio.cz/pomozte-nam-vybavit-dve-multisenzoricke-relaxacni-mistnosti

Obě služby otevřou uživatelům své dveře v lednu 2024.