Ochránkyně varuje před dalšími čtyřmi zařízeními „pečujícími“ o seniory

Ochránkyně zjistila další 4 případy špatného zacházení se seniory v neregistrovaných zařízeních. Ve dvou byla zjištění natolik závažná, že se ochránkyně obrátila na státní zastupitelství s podnětem k prověření, zda nedochází k trestné činnosti.

O všech zařízeních rovněž informovala krajské úřady, aby zahájily řízení o správním deliktu neoprávněného poskytování sociálních služeb. Jedná se o tato zařízení:

  • Penzion pro seniory ATRIUM, Liberec
  • Domov na kopci, Červený Újezd
  • Penzion Jiřinka, Brno
  • Penzion Spokojené stáří, Luhačovice

Všem čtyřem zařízením ochránkyně jasně sdělila, že buď musí jejich služby dosahovat zákonem vyžadovaných standardů a zařízení se registruje k poskytování pobytových sociálních služeb, nebo musí s touto formou podnikání skončit. Veřejnost pak varuje, aby do těchto zařízení své blízké nedávali.

Bližší informace na stránkách Veřejného ochránce práv:

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/ochrankyne-varuje-pred-dalsimi-ctyrmi-zarizenimi-pecujicimi-o-seniory/