Novoroční sbírka šatstva

Domov OLGA vyhlašuje

Novoroční sbírku zimního šatstva pro lidi v nouzi.

Sbírka probíhá od pondělí 4. ledna do pátku 8. ledna 2016.

V tyto dny mohou občané přinést nepotřebné zimní ošacení do Domova OLGA na ul. L. Janáčka 15 v Blansku,

a to v časech od 8:00 do 18:00 hodin.