Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů pro rok 2013. 

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů.

Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Žadatel může podat více žádostí.

Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena.

Termín podání žádostí: 27. listopadu 2012 – 30. září 2013

Více informací zde