Na Blanensku zahájila svůj provoz Poradna pro pozůstalé

Od 1. února 2023 zahájila Oblastní charita Blansko ve spolupráci s MAS Moravský kras, z. s. novou terénní službu – poradnu pro pozůstalé Křídla vážky.

Na pracovníky služby se mohou obracet lidé, kteří těžce prožívají ztrátu svého blízkého, například:

  • rodiny, o které pečoval Mobilní hospic svatého Martina,
  • ti, kteří přišli o blízkého nečekaně, například následkem sebevraždy nebo nehody nebo
  • rodiny, kterým zemřelo nenarozené dítě.

Služba nabízí pozůstalým prostor pro vzpomínky, ventilování emocí, naslouchání a pochopení. Vyškolení poradci pro pozůstalé také pomohou s vyřizováním praktických záležitostí po úmrtí blízké osoby. Jednou ročně organizují setkání pozůstalých. služba včasným zásahem přispívá k prevenci vzniku a rozvinutí sociálně patologických jevů, které jsou s nezdravým zvládání procesu truchlení spojeny.

Služby charitní poradny pro pozůstalé jsou pro klienty zdarma a délka podpory záleží na konkrétních potřebách klienta.

Bližší informace:

KONTAKT
Sadová 2, 678 01 Blansko
mob.: +420 737 068 703
tel.: +420  516 410 825
e-mail: poradna.vazka@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Mgr. Lucie Chemčuková

Poradna Křídla vážky (charita.cz)