Město Blansko vyhlašuje dotační řízení v oblasti sociálních služeb

V souvislosti s připravovaným rozpočtem Města Blansko na rok 2015 vyhlašujeme dotační řízení na rok 2015 a oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v oblasti sociálních služeb.

 *

Termín podání žádosti: do 10. 07. 2014

 *

Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v Registru poskytovatelů sociálních služeb a provozují svoje služby na území města Blansko.

Bližší informace vč. formuláře žádosti zde