OSOBY SE ZDRAV. POSTIŽENÍM

Sociální služba: § 37 odborné sociální poradenství

Sociální poradna

Poskytovatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, K. J. Mašky 2, tel. 516 410 595, Bc. Marie Reková

Charitní poradna

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Boskovice,  U lázní 1734, tel.  516 411 583, Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Sociální služba: § 40 pečovatelská služba

Pečovatelská služba města Blansko

Poskytovatel: Město Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, nám. Republiky 1, tel. 516 775 445, Bc. Ladislava Beranová

Charitní pečovatelská služba Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 2, tel. 516 410 825, Bc. Anna Kalová

Pečovatelská služba Českého červeného kříže Blansko

Poskytovatel: Český červený kříž oblastní spolek Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 2, tel. 724 541 008, Jiří Kučera

Pečovatelská služba města Adamov

Poskytovatel: Město Adamov

Kontakt, kontaktní osoba: Adamov, Pod Horkou 101/2, tel. 516 499 624, Bc. Dobra Moserová

Pečovatelská služba Petrovice

Poskytovatel: Obec Petrovice

Kontakt, kontaktní osoba: Petrovice 174, okr. Blansko, tel. 516 833 208, Mgr. Pavla Švédová

Dům s pečovatelskou službou

Poskytovatel: Městys Jedovnice

Kontakt, kontaktní osoba: Jedovnice, Zahradní 699, tel. 516 442 245,  Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná

Sociální služba: § 44 odlehčovací služby

Odlehčovací služba

Poskytovatel: Charita Vyškov

Kontakt, kontaktní osoba: Vyškov – Dědice, Morávkova 1a, tel. 517 330 382, Veronika Konupková

Sociální služba: § 46 denní stacionáře

Domov OLGA

Poskytovatel: Hnutí Humanitární Pomoci

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, L. Janáčka 2184/15, tel. 516 418 727, Mgr. Jaromír Kratochvíl

Sociální služba: § 47 týdenní stacionář

Emanuel Doubravice

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Doubravice n. Svit, Soukopovo nám. 453, tel. 516 454 604, Bc. Hana Tenorová

Sociální služba: § 50 domovy se zvláštním režimem

SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace

Poskytovatel: Jihomoravský kraj

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Pod Sanatorkou 3, tel. 516 410 206, Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA.

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

Poskytovatel: Jihomoravský kraj

Kontakt, kontaktní osoba: Černá Hora, Zámecká 1, tel. 516 426 441, Mgr. Jana Kopecká

Domov seniorů Santini, Křtiny

Poskytovatel: Lumina, spolek

Kontakt, kontaktní osoba: Křtiny 20, okr. Blansko, tel. 530 508 606, Mgr. Hana Německá

Sociální služba: § 51 chráněné bydlení

Centrum VELAN

Poskytovatel: Hnutí Humanitární Pomoci

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko – Klepačov, Dlouhá 3, tel. 516 418 727, Mgr. Marek Rada

Sociální služba: § 54 raná péče

Středisko rané péče SPRP Brno

Poskytovatel: Středisko rané péče SPRP Brno

Kontakt, kontaktní osoba: Brno, Nerudova 7, tel. 541 236 743, Mgr. Karla Němcová

Poradna rané péče DOREA

Poskytovatel: Slezská diakonie

Kontakt, kontaktní osoba: Brno, Kamenná 21, tel. 734 643 234

Raná péče DOTYK II.

Poskytovatel: DOTYK II., o.p.s.

Kontakt, kontaktní osoba: Brno, Vídeňská 11/127, tel. 773 098 779

Sociální služba: § 55 telefonická krizová pomoc

Linka důvěry Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 410 668

Sociální služba: § 56 tlumočnické služby

Tichý svět

Poskytovatel: Tichý svět, o.p.s.

Kontakt, kontaktní osoba: Brno, Josefská 612/15, tel. 702 192 662

Sociální služba: § 60 krizová pomoc

Charitní krizová pomoc

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 417 351, Barbora Borůvková

Sociální služba: § 67 sociálně terapeutické dílny

Pěkná modrá Doubravice

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Doubravice n. Svit., Soukopovo náměstí 91, tel. 515 538 565, Petra Veselá

Sociální služba: § 70 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace  DOTYK II.

Poskytovatel: DOTYK II., o.p.s.

Kontakt, kontaktní osoba: Brno, Vídeňská 11/127, tel. 777 778 871

Sociální rehabilitace – Terénní tým region sever

Poskytovatel: Práh jižní Morava, z.s.

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Svitavská 1a, tel. 734 230 751, Romana Jelínková