MLÁDEŽ, RODINA V KRIZI

Sociální služba: § 37 odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poskytovatel: Město Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sladkovského 2b, tel. 516 413 524, Mgr. Gabriela Nečasová

Charitní poradna

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Boskovice, U lázní 1734, tel. 516 411 583, Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Sociální služba: § 40 pečovatelská služba

Pečovatelská služba Českého červeného kříže Blansko

Poskytovatel: Český červený kříž oblastní spolek Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 2, tel. 724 541 008, Jiří Kučera

Sociální služba: § 54 raná péče

Středisko rané péče SPRP Brno

Poskytovatel: Středisko rané péče, SPRP Brno

       Kontakt, kontaktní osoba: Brno, Nerudova 7, tel. 541 236 743, Mgr. Karla Němcová

Poradna rané péče DOREA

        Poskytovatel: Slezská diakonie

        Kontakt, kontaktní osoba: Brno, Kamenná 21, tel. 734 643 234

Sociální služba: § 55 telefonická krizová pomoc

Linka důvěry Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 410 668

Sociální služba: § 57 azylové domy

Centrum „PRO“ Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sladkovského 2b, tel. 516 411 400, Lenka Šebelová

Lávka – Azylový dům pro matky s dětmi

Poskytovatel: Obec Petrovice

Kontakt, kontaktní osoba: Petrovice 44 (Rájec-Jestřebí), tel. 516 412 337, Mgr. Pavla Švédová

Sociální služba: § 60 krizová pomoc

Okno dokořán Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 417 351, Mgr. Martina Pospíšilová

Sociální služba: § 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

Poskytovatel: Společnost Podané ruce, o. p. s.

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 2, tel. 516 410 621, Robert Hořava

Zlatá zastávka Adamov

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Adamov, Komenského 6, tel. 515 561 152, Petra Kubínová

Sociální služba: § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centrum „PRO“ Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sladkovského 2b, tel. 516 411 400, Bc. Eliška Bohatcová

Sociální služba: § 69 terénní programy

SPONA – Společná cesta Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí 91, tel. 731 626 173, Mgr. Kamil Štěcha