MLÁDEŽ, RODINA V KRIZI

Sociální služba: § 37 odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poskytovatel: Město Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Údolní 8, tel. 516 413 524

Charitní poradna

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Boskovice, U lázní 1734, tel. 516 411 583, Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Sociální služba: § 40 pečovatelská služba

Pečovatelská služba Českého červeného kříže Blansko

Poskytovatel: Český červený kříž oblastní spolek Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 2, tel. 724 541 008, Jiří Kučera

Sociální služba: § 54 raná péče

Středisko rané péče SPRP Brno

Poskytovatel: Středisko rané péče, SPRP Brno

       Kontakt, kontaktní osoba: Brno, Uzbecká 572/32, tel. 541 236 743, Mgr. Karla Němcová

Poradna rané péče DOREA

        Poskytovatel: Slezská diakonie

        Kontakt, kontaktní osoba: Brno, Kamenná 21, tel. 734 643 234

Raná péče DOTYK II.

        Poskytovatel: DOTYK II., o.p.s.

        Kontakt, kontaktní osoba: Brno, Vídeňská 11/127, tel. 773 098 779

Sociální služba: § 55 telefonická krizová pomoc

Linka důvěry Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 410 668

Sociální služba: § 57 azylové domy

Azylový dům Nová cesta

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Boskovice, Dukelská 2265/12b, tel. 516 411 966, Mgr. Lenka Šebelová, DiS.

Sociální služba: § 60 krizová pomoc

Charitní krizová pomoc

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 417 351, Barbora Borůvková

Sociální služba: § 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM v Blansku

Poskytovatel: Společnost Podané ruce, o. p. s.

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 2, tel. 721 383 017, Robert Hořava

Zlatá zastávka Adamov

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Adamov, Komenského 6, tel. 515 561 152, Petra Kubínová

Sociální služba: § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora rodin Spolu

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 4a, tel. 731 630 746, Mgr. Lucie Ščudlová

Sociální služba: § 69 terénní programy

Charitní terénní služba

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí 91, tel. 731 626 173, Mgr. Kamil Štěcha