Jihomoravský kraj zahájil zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019

Základní podmínkou plánování sociálních služeb je zapojení širokého okruhu lidí a výměna informací s veřejností. Veřejnost je do procesu plánování a o probíhajícím dění v konkrétní oblasti informována ze strany obcí s rozšířenou působností, které plánují služby metodou komunitního plánování.

Širší veřejnost se může zapojit mimo jiné i do zpracování strategických materiálů kraje v oblasti plánování sociálních služeb. V současné době oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Jihomoravského kraje zpracovává Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019, kterým se provádí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2018 – 2020.

Občané kraje se do zpracování tohoto materiálu mohou zapojit svými podněty, nápady, návrhy či připomínkami vedoucí ke zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti dokumentu z hlediska jeho struktury i obsahu.
Náměty mohou zasílat do úterý 13. března 2018 emailem na adresu: maluskova.eva@kr-jihomoravsky.cz, nebo poštou na adresu:

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

V případě dotazů, kontaktní osobou pro zpracování Akčního plánu pro rok 2019 je:
Mgr. Eva Malušková
e-mail: maluskova.eva@kr-jihomoravsky.cz
telefon: 541 652 164

Zpracovaný návrh Akčního plánu pro rok 2019 bude poskytnut k veřejnému projednání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, obcí a osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, a to začátkem měsíce dubna (bude upřesněno).

Následně bude finální návrh Akčního plánu pro rok 2019 možné i písemně připomínkovat.