Jihomoravský kraj vyhlásil dotační programy pro podporu služeb pro rodiny

Jihomoravský kraj vyhlásil pro rok 2021 dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ a „Podpora rodiné a seniorské politiky na úrovni obcí

V rámci obou programů budou podporované zejména aktivity nabízející osvětové a vzdělávací akce pro rodiny (případně pro podporu seniorů), aktivity na podporu mezigeneračních vztahů a další. Bližší informace včetně všech potřebných formulářů jsou dostupné na Dotačním portálu Krajského úřadu jihomoravského kraje v sekci Sociální a rodinná politika.

Termín podání žádosti: od 15.02.2021 8:00 hodin do 01.03.2021 17:00 hodin