VÝSLEDKY, SOUHRNNÉ ZPRÁVY

O poskytnutí příspěvků z rozpočtu města rozhoduje rada města (u částek do 50 tis. Kč) a zastupitelstvo města (u částek nad 50 tis. Kč), a to na základě projednání v příslušné komisi rady města – komisi sociální.

Výsledky dotačního řízení 2013

Výsledky dotačního řízení 2014

Výsledky dotačního řízení 2015

Výsledky dotačního řízení 2016

Souhrnná zpráva o čerpání dotací za rok 2017

Výsledky dotačního řízení 2018

Výsledky dotačního řízení 2019

Výsledky dotačního řízení 2020

Výsledky dotačního řízení 2021

Výsledky dotačního řízení 2022