VÝSLEDKY, SOUHRNNÉ ZPRÁVY

O poskytnutí příspěvků z rozpočtu města rozhoduje rada města (u částek do 50 tis. Kč) a zastupitelstvo města (u částek nad 50 tis. Kč), a to na základě projednání v příslušné komisi rady města – komisi sociální.

Výsledky dotačního řízení 2013

Výsledky dotačního řízení 2014

Výsledky dotačního řízení 2015

Výsledky dotačního řízení 2016

Souhrnná zpráva o čerpání dotací za rok 2017

Výsledky dotačního řízení 2018

Výsledky dotačního řízení 2019

Výsledky dotačního řízení 2020

Výsledky dotačního řízení 2021

Výsledky dotačního řízení 2022

Výsledky dotačního řízení pro rok 2023