DOTACE

Poskytování dotací z rozpočtu města Blansko se řídí dokumentem Metodika pro poskytování dotací z rozpočtu města Blansko v oblasti sociálních služeb, verze 3 a Pravidly o řízení o stanovení a přiznání finanční podpory v JMK pro 2019-2020

*

Bližší informace získáte:
na Městském úřadu Blansko, odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko – Mgr. Bc. Ivana Kouřilová – kancelář č. 31 (přízemí), tel. 516 775 402, e-mail: kourilova@blansko.cz
PO 8:00–17:00 hodin
ST 8:00–17:00 hodin