Dotace – Jihomoravský kraj

Dne 17.9.2015 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 21. zasedání „Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ a „Dodatek k Pravidlům řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytovánís ociálních služeb.

Veškeré informace k vyhlášenému dotačnímu řízení a potřebné dokumenty naleznete na http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/763-1-Socialni+a+rodinna+politika.aspx