Dostali jste se do nepříznivé životní situace? – Mohou Vám pomoci sociální služby

Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu.

Sociální pracovníci poskytují klientům poradenství týkající se nejen nároku na sociální dávky, možnosti ubytování a dluhové problematiky, ale také provází jedince nebo rodinu při řešení jeho svízelné situace a učí je, jak tuto situaci v budoucnu zvládnout samostatně.

Posláním služeb je posílit soběstačnost klientů a jejich rodinných příslušníků při zvládání běžných životních úkonů a umožnit uživatelům důstojný a plnohodnotný způsob života. Sociální služby jsou dostupné každému, kdo nemůže určitou životní situaci vyřešit vlastními silami.

Vzhledem k tomu, že orientace a informovanost o nabídce sociálních služeb je stále pro mnohé občany náročná, může být prvním kontaktem Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí (telefon: 516 775 210, 516 775 402), kde jsou sociální pracovníci připraveni s Vámi Vaše problémy probrat, poradit Vám, jak je možné postupovat, případně Vám poskytnout kontakt na konkrétní, pro Vás nejvhodnější sociální službu.

Další možností je kontaktovat přímo sociální službu:

Co mě trápí Kdo mi může pomoci? Kontakt
Nemohu se o sebe postarat nebo je někdo nesoběstačný v mém okolí Pečovatelská služba města Blansko* 516 775 507
Charitní pečovatelská služba*, Odlehčovací služba*, ošetřovatelská služba* 516 410 825(Blansko, Sadová 2)
Pečovatelská služba* Českého červeného kříže, ošetřovatelská služba* 724 541 008(Blansko, Sadová 2)
Mám finanční problémy, dluhy, exekuce,nemám na úhradu bydlení, mám problém s hospodařením apod. Charitní poradna 516 411 583(Blansko, Boskovice, Letovice)
Terénní programy* (Spona – Společná cesta)Krizová pomoc (Okno dokořán) 516 417 351(Blansko, Komenského 19)
Já nebo někdo v mém okolí vede rizikový způsob života, potýká se se závislostmi (alkohol, drogy) Terénní programy* 516 417 351 (charita)
605 839 039 (drogová služba)
Ztratil/a jsem střechu nad hlavou,nemám kam jít,potřebuji poradit s vyřízením dokladů, dávek,

potřebuji se někde umýt, převléknout

potřebuji pomoc při hledání bydlení

Terénní programy* (Spona – Společná cesta) 516 417 351(Blansko, Komenského 19)
Nízkoprahové denní centrum 516 412 137(Blansko, Sadová 2)
Noclehárna pro muže 516 410 467(Blansko, Luční 10)
Azylový dům pro matky s dětmi 516 411 400(Blansko, Sladkovského 2b)
Já nebo někdo v mém okolí je napadán, týrán, cítí se ohrožen, je obětí domácího násilí Terénní programy* (Spona – Společná cesta)Krizová pomoc (Okno dokořán) 516 417 351(Blansko, Komenského 19)
Azylový dům pro matky s dětmi 516 411 400(Blansko, Sladkovského 2b)
Jsme rodina s dětmi a ocitli jsme se ve špatné sociální situaci, máme problém s hospodařením, s vedením domácnosti, s výchovou dětí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi* 516 411 400(Blansko, Sladkovského 2b)
Jsme mladí lidé od 6 do 26 let a nevíme, jak trávit volný čas, nemáme si s kým popovídat, poradit, komu se svěřit Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahový klub PVC Blansko, Sadová 2777 916 283
Zlatá zastávka Adamov, Komenského 6515 531 152
Máme problém v rodinných vztazích, v manželství, s výchovou dětí Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 516 413 524(Blansko, Sladkovského 2b)

* Služba je poskytována v místě Vašeho bydliště, tam kde se zdržujete, v „terénu“, pracovníci přijedou za Vámi

Informace o dalších sociálních službách můžete získat u všech sociálních pracovníků (na kterémkoliv kontaktu uvedeném výše), z informačních letáčků, které jsou k dispozici na Městském úřadě v Blansku, na obecních úřadech, u samotných poskytovatelů sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. V elektronické podobě si je lze stáhnout z webových stránek projektu Komunitního plánování www.kpss-blansko.cz. Na těchto stránkách je k dispozici také průběžně aktualizovaný katalog sociálních služeb.