Domov pro seniory Černá Hora

DOMOV PRO SENIORY ČERNÁ HORA

Pomáháme nemocným seniorům důstojně dožít svůj život.“

Domov je umístěn v budově bývalého zámku. Služby poskytujeme již od roku 1950 – zakládáme si na tradici a dlouholetých zkušenostech. Poskytujeme dvě pobytové sociální služby pro seniory, kteří dosáhli 65 let, jsou závislí na péči druhé osoby a trpí Alzheimerovým onemocněním, nebo syndromem demence.

Naše motto:

Kdo chce druhému člověku opravdu pomoci, musí se umět podívat na svět jeho očima.“

Podporujeme kvalitu života, respektujeme důstojnost, identitu a potřeby člověka. Snažíme se vždy vycházet z potřeb uživatele a dle našich možností přizpůsobit službu jeho individuálním přáním. Abychom člověka poznali, mohli jsme navázat na jeho zvyklosti z domu a aby se u nás cítil co nejlépe, pracujeme s jeho životním příběhem.

Rádi bychom Vám napsali o životním příběhu paní X.

Paní X. pochází z malé obce, kde žila v RD. Maminka jí zemřela, když byla malá, otec se znovu oženil. Měla čtyři sourozence, kteří již nežijí. Paní X. se ve čtrnácti letech zúčastila duchovního cvičení v klášteře, kam chtěla natrvalo odejít. Tatínek ji ale donutil v jejich dvacetijedna letech ke svatbě s mužem o jedenáct let starším. Bavilo jí vaření, chov drůbeže a práce na zahradě. Pracovala v hospodářství a po znárodnění JZD uklízela kanceláře. V této době jí zemřel manžel. Měla čtyři syny, nejstarší zemřel, nejmladší je těžce nemocný. Paní si vzpomíná na negativní zážitky z dětství – smrt maminky a sexuální obtěžování cizím mužem. Křivice, kterou prodělala v dětství, jí způsobuje problémy s chůzí. Před přijetím do domova byla zvyklá paní X. pracovat denně doma na zahradě, kvůli zhoršení zdravotního stavu ale musela být hospitalizována v nemocnici. Často ji navštěvuje syn. Při jeho poslední návštěvě se maminka o životě v domově vyjádřila: „Dostala jsem se z pekla do nebe.“

Poskytované služby

Veškeré vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity probíhají individuálně dle potřeb a přání uživatelů v konceptu vztahové péče J. Zgoly. K aktivizaci seniorů využíváme rovněž reminiscenční terapii, jejíž techniky napomáhají vyvolat příjemné vzpomínky a posilují vědomí vlastní hodnoty. Součástí aktivizace jsou prvky bazální stimulace (zklidňující a stimulující masáž), skrze něž umožňujeme uživatelům navázání komunikace s okolím a vnímání vlastního těla a identity. Jsme zapojeni do programu Bon Apettit, který vychází z předpokladu, že kvalita poskytované péče se zrcadlí ve zcela prostých a přirozených aktivitách, jakými je právě stravování.

Do domova pravidelně dochází canisterapeutka z občanského sdružení Aura Canis, která provádí jak canisterapii (terapie pomocí psa), tak i felinoterapii (terapie pomocí kočky). Dle zájmu uživatelů je možné zprostředkovat duchovní rozhovory s knězem, pravidelně probíhají římsko-katolické bohoslužby.

Více informací na: www.domovch.cz

Dotazy Vám zodpoví sociální pracovnice na telefonních číslech 516 426 443 a 739 492 213

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se bude konat na podzim 2013!