Charita pomáhá zatopeným

V souvislosti s nastalými povodněmi zejména v Čechách bychom Vás rádi informovali o možnostech pomoci prostřednictvím Charity Česká republika, která sdružuje nejen Diecézní charitu Brno, potažmo i oblastní Charity působící ve Vašem regionu.

V případě solidarity se zasaženým územím v Čechách mohou obyvatelé Vaší obce přispět na finanční sbírku Charity ČR:

Sbírkové konto – číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906

Dárcovská SMS ve tvaru: DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777.

Materiální pomoc v současné době nesbíráme. Zatím jsou potřeby pokryty materiálními sbírkami přímo v postižených oblastech. Konkrétní věci, které momentálně chybí, se nakupují z dárcovského konta v místě, což je ekonomičtější než přeprava ze vzdálených lokalit. Pokud se situace změní a bude vyhlášena materiální sbírka, informaci uvedeme ihned na www.dchb.charita.cz .

Nabídky materiální pomoci včetně dopravy shromažďujeme pro případ nouze:
e-mail: dchb@charita.cz, tel. 545 426 610

v nejbližší oblastní Charitě e-mail: blansko@charita.cz, tel.: 739 389 107

Rychlé informace a podporu naleznete na NONSTOP krizové lince pomoci 737 234 078

Shromažďujeme také nabídky dobrovolníků, kteří by v případě potřeby vyjeli s našimi krizovými týmy.

Zájemci o dobrovolnickou pomoc mohou kontaktovat:
 • veronika.kollarova@charita.cz nebo tel: 736 779 441

Jisté riziko hrozí určitým povodím také na jižní Moravě, proto nabízíme při nenadálých událostech naše kapacity v podobě:
 • výjezdních krizových týmů provádějících psychosociální podporu
dobrovolnických týmů na odklízecí práce
dodávek akutní humanitární a materiální pomoci – zejména pitná voda, dezinfekční prostředky, lůžkoviny, nářadí ad.

Děkujeme předem za jakékoliv projevy spoluúčasti a solidarity.

Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel Diecézní charity Brno

Mgr. Jana Sedláková
ředitelka Oblastní charity Blansko