Charita nabízí v mrazivých nocích „teplou židli“

Oblastní charita Blansko nabízí možnost přečkání mrazivých nocí  (noční teploty pod -10 stupňů) na Komenského 19 (naproti kostelu na starém Blansku). 

Tato pomoc je pro ženy a muže bez přístřeší. Noc mohou přečkat v teple na židli, bezplatně a to v době od 20.00 hodin do 7.00 hodin. Příjem bude od 20.00 hodin do 22.00 hodin.