Plánovací období 2013 – 2016

3.Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013 – 2016“ je souhrnem zjištěných potřeb občanů blanenského regionu v oblasti sociálních služeb a definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2016. Celý dokument je výsledkem práce čtyř pracovních skupin, které se pravidelně scházely. Pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, ať už z neziskových nebo příspěvkových organizací, jejich uživatelů a zástupců města Blanska i obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.

K výstupům tohoto plánu byly použity podklady Sociodemografické analýzy zde a zpracované Analýzy sociálních rizik zde. Stanové priority vychází ze současných potřeb v oblasti sociálních služeb.

Veřejné připomínkovací řízení bylo zahájeno 15.10.2012 a ukončeno jednáním řídící skupiny dne 31.10.2012, kde byly vznesené připomínky vyhodnoceny.

Vyhodnocení připomínkovacího řízení