Plánovací období 2012

„Akční plán rozvoje sociálních služeb města Blansko pro rok 2012″ pokračuje v realizaci cílů a opatření II. Komunitního plánu sociálních služeb města Blansko 2010-2011 a dále obsahuje související aktivity pro rok 2012. Reaguje na aktuální poptávku po sociálních službách a svým obsahem konkretizuje záměry uvedené ve schváleném dokumentu II. Komunitní plán sociálních služeb města Blansko 2010 – 2011. Umožňuje jeho aktualizaci z pohledu ekonomického (v návaznosti na potřebnost jednotlivých služeb) nebo z pohledu odborné náročnosti služeb.

Dokument ke stažení: zde