Beseda se seniory – provoz na pozemních komunikacích

Městský úřad Blansko, Odbor vnitřních věcí

Aktiv BESIP

Vás zvou na tématickou besedu s názvem

Senioři jako účastníci provozu na pozemních komunikacích

Beseda se uskuteční v prostorách Městského klubu důchodců dne 31. 10. 2013 v 15.00 hod

*