31. ledna – Mezinárodní den dětí ulice

Mezinárodní den dětí ulice připadá na 31. ledna a připomíná nám, že ne každé dítě žije hezký život, připomíná situaci dětí, které jsou nuceny žít na ulici.

S tímto fenoménem je možné se setkat nejen v chudých zemích, kde přišly děti o domov v důsledku válek, nemocí či jiných extrémních situací, ale lze jej zaznamenat i v zemích ekonomicky stabilních. V našich podmínkách se jedná většinou o děti týrané, sexuálně zneužívané nebo pocházející z rozvrácených či jinak narušených rodin, děti utíkající od rodičů či z různých zařízení, záškoláci nebo děti páchající trestnou činnost. Patří sem také děti z rodin, v nichž rodiče nevěnují dostatečnou péči svým potomkům z důvodu pracovního vytížení. Absenci rodinné lásky si pak tyto děti kompenzují u svých vrstevníků.

Bezpečný prostor, kde se mohou tyto děti svěřit, promluvit si o tématech, kterým se jejich okolí vyhýbá, kde mohou najít pochopení a zorientovat se ve vlastní situaci nabízí nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Služba pracuje s dětmi a mladými lidmi, kteří mají často vlivem prostředí, ve kterém se pohybují, velmi zkreslenou představu o tom, jak by měli ve společnosti správně fungovat.

V klubech NZDM se pořádají interaktivní přednášky na závažná témata jako je kriminální činnost mladistvých, protidrogové besedy, besedy zdravé výživy či pravidelné hygieny, ale využívají i exkurzí na preventivní programy pro veřejnost.  Pracovníci se snaží vybudovat s dětmi osobní a důvěrný vztah, díky kterému jim pak mohou pomoci s jejich problémy i dalším rozvojem. Činnost těchto klubů je založena na individuálních rozhovorech a pomáhá dětem s úspěšným zařazením do společnosti. Často si přitom tyto děti zprvu neuvědomují, že vůbec nějaké problémy mají.

Pomoc a podpora na Blanensku:

Společnost Podané ruce, o.p.s. – NZDM v Blansku, Sadová 2, Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko – NZDM Zlatá zastávka Adamov

Další pomoc:

DCHB, Oblastní charita Blansko – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Podpora rodin Spolu

DCHB, Oblastní charita Blansko – Azylový dům

DCHB, Oblastní charita Blansko – Charitní terénní služba

Společnost Podané ruce, o.p.s. – Terénní programy na Blanensku