25. listopad – celosvětový den boje proti násilí na ženách

Mezinárodní společenství si již od roku 1999 připomíná 25.listopad jako celosvětový den proti násilí na ženách. Valné shromáždění OSN tehdy vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace a jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o problému. Neoficiálně byl 25. listopad ženskými organizacemi připomínán již od 80. let 20. století.

V České republice byl 25. listopad poprvé oznámen veřejnosti jako Den boje proti násilí na ženách již v roce 1995, a sice neziskovými organizacemi sjednocenými tehdy v Koordinačním kruhu prevence násilí na ženách. 

Organizace, kam se lze obrátit o radu a pomoc:

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí – Informace o odboru | blansko.cz

Oblastní charita Blansko:

Telefonická krizová pomoc Linka důvěry Blansko (charita.cz)

Charitní krizová pomoc (charita.cz)

Azylový dům (charita.cz)

Spondea | SPONDEA, z.ú. – intervenční centrum, krizová pomoc

Bílý kruh bezpečí Brno (bkb.cz) – telefonická krizová pomoc, poradenství

Azylový dům – Magdalenium | magdalenium.cz

Symbolem kampaně „UNiTE by 2030“ proti globální pandemii násilí na ženách je oranžová barva. Součástí kampaně je i tzv. 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí s cílem podnítit iniciativy na ukončení násilí na ženách a dívkách, překonat stereotypy a lhostejnost. Šestnáctidenní kampaň začíná vždy 25. listopadu a vrcholí 10. prosince na Den lidských práv.

Násilí na ženách je porušením základních lidských práv. Celosvětově se téměř 1/3 žen za svůj život setkala s fyzickým nebo sexuálním násilím ze strany svého partnera nebo jiného muže. Méně než 40 % žen, které zažijí násilí, vyhledá pomoc. 15 milionů dospívajících dívek (15 až 19 let) zažilo nucený sex. 10 % žen v EU zažilo od svých 15 let sexuální obtěžování v kyberprostoru.

Násilí na ženách a dívkách zůstává nejrozšířenějším porušováním lidských práv na světě. Jeho výskyt posílila v minulých dvou letech pandemie COVID-19 a nyní ho dál umocňují vzájemně se prolínající krize, jako je změna klimatu, globální konflikty nebo ekonomická nestabilita.

Zdroj: Oranžová kampaň OSN proti násilí na ženách rozsvítí známé budovy v Česku – OSN Česká republika