ŽIVOTNÍ SITUACE

Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou nezvládne sám a potřebuje podporu a radu při jejím řešení.

Nabízíme Vám výčet některých nepříznivých životních situací a organizací, které Vám mohou být při jejich řešení nápomocny, a to především formou

  • sociálního poradenství
  • pomoci při zorientování a pochopení dané životní situace
  • poskytnutím rady, jak je možné tuto situaci vyřešit
  • návodem při podání žádostí o různé druhy sociálních dávek
  • komplexní informací o nabídce sociálních služeb
  • zprostředkováním a zajištěním kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních tíživých situacích

Pokud v nabídce nenajdete radu a pomoc na Váš problém, neváhejte se obrátit na pracovníky Centra pro podporu komunitního plánování.