Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací sociálním službám pro rok 2023

Zastupitelstvo města Blansko na svém zasedání, které se uskutečnilo 20.12.2022 schválilo dotace poskytovatelům sociálních služeb na jejich mzdové a provozní náklady. V roce 2023 bude dotace poskytnuta 10 poskytovatelům na provoz 25 zařízení sociálních služeb a to v celkové výši 10.213.000,- Kč. S poskytovateli bude uzavřena v průběhu měsíce ledna 2023 Veřejnoprávní smlouva a následně budou finanční prostředky vyplaceny.

Díky brzkému projednání žádostí o dotace ze strany Zastupitelstva města Blansko i Jihomoravského kraje, který již také finanční podporu ze svého rozpočtu schválil, poskytovatelé sociálních služeb alespoň částečně vědí, s jakými finančními prostředky budou moci počítat a vyhnou se tak nejistotě v hospodaření hned na začátku roku. 

Výsledky dotačního řízení z rozpočtu města Blansko pro rok 2023