Zastupitelstvo města Blansko schválilo Komunitní plán na období 2018 – 2020

Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2018-2020 vznikl ve spolupráci sociálních pracovníků odboru sociálních věcí se zástupci neziskových organizací a zástupci některých obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, kteří se aktivně zapojují do péče o potřebné občany.

Dokument navazuje na předcházející komunitní plány, které byly zpracovány odborem sociálních věcí, projednány v komisi sociální a schváleny Radou a Zastupitelstvem města Blanska. Komunitní plán na příští období byl schválen Zastupitelstvem města Blanska 5. prosince 2017.

Současný komunitní plán města Blanska na období 2018–2020 mapuje potřeby občanů v oblasti sociálních služeb a zahrnuje řešení sociálních problémů. Služby a aktivity, které jsou v tomto dokumentu představovány, účelně zajišťují pomoc lidem v situacích, které jim ohrožují zdraví a snižují kvalitu jejich života.

V nepříznivé sociální situaci se může ocitnout kdokoliv z nás. Zájemci z řad veřejnosti, kteří se chtějí spolupodílet na tvorbě efektivního a funkčního systému komunitního plánování sociálních služeb ve městě Blansku, i na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, se mohou obrátit osobně nebo telefonicky (telefonní číslo 510 775 402) na odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, které tento proces a jeho výstupy řídí a koordinuje.

Komunitní plánování sociálních služeb je živý proces, který pomáhá nejen sociálně potřebným. Podporu ke zlepšení života zde najdou senioři i jejich rodiny, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi i sociálně vyloučení.