Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo Akční plán a Pravidla financování

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém červnovém zasedání Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 a dále Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019 – 2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Akční plán je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2018 – 2020, strategického dokumentu Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb, jehož účelem je stanovit, jakých cílů bude Jihomoravský kraj dosahovat při podpoře osob v nepříznivé sociální situaci a jakých prostředků k tomu bude využívat. SPRSS definuje rozvojové směry a prioritní oblasti v síti sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
Součástí Akčního plánu je stanovení rozsahu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 v souladu se strategickými cíli definovanými v SPRSS.

Pravidla financování obsahují závazný mechanismus přiznání finanční podpory, redukční mechanismy, uznatelnost nákladů a další procesní náležitosti přiznávání finanční podpory registrovaným poskytovatelům sociálních služeb.

Oba dokumenty jsou dostupné na webových stránkách Jihomoravského kraje nebo na odkazech výše.