Zajímá nás Váš názor

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR …
V rámci poskytování sociální podpory a pomoci občanům Blanenska nás zajímá Váš názor i Vaše problémy v oblasti sociální péče, prevence a bydlení. Dovolujeme si Vás proto požádat o vyplnění dotazníku. Dotazník je určen široké veřejnosti od 15 let z celého Blanenska.
Veškeré údaje jsou anonymní.
*
Odkaz na elektronickou podobu dotazníku:
*
Dotazník v pdf formě k vytištění:
*
Výsledky budou podkladem pro plánování sociálních služeb a podpory v sociální oblasti pro občany Blanenska. Na základě výstupů nastavujeme například kapacity či druhy služeb, případně některé druhy služeb měníme či zřizujeme.
*
Předem děkujeme za Vaši ochotu.
*
V tištěné podobě jsou dotazníky dostupné na podatelně Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1 či na odboru sociálních věcí (Mgr. Kouřilová). Na tato místa je možné dotazníky také odevzdat.