V SENIOR centru Blansko, p.o. připravují Odlehčovací službu

Od 1. ledna 2024 SENIOR centrum Blansko, p. o. nabízí novou pobytovou službu. K Domovu pro seniory a Domovu se zvláštním režimem přibyde Odlehčovací služba.

Posláním této služby je umožnit odpočinek a regeneraci, prostor pro vyřízení osobních, zdravotních a jiných záležitostí pečujícím osobám o závislé členy domácnosti. Tito – vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, případně věku – potřebují pravidelnou každodenní péči, kterou zajistí zkušený tým pracovnic a pracovníků v SENIOR centrum Blansko.

 Odlehčovací služba bude poskytována lidem starším 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich domácnosti.

Službu bude možné využít po dobu 1 až 6 týdnů (tj. 7 až 42 dnů) a bude poskytována v hlavní budově zařízení ve 2 dvoulůžkových pokojích, tedy s kapacitou 4 lůžek.

Veškeré bližší informace ke službě či dotazy a volné termíny poskytnou sociální pracovnice na telefonních číslech 702 075 984 nebo 724 555 911, další informace budou zveřejněny na webu www.seniorcentrumblansko.cz.

Již od listopadu tohoto roku bude možné podat žádost o službu a informovat se o volných místech.

Za SENIOR centrum Blansko, p.o.

Mgr. Martina Hynková, DiS.