V Blansku se konaly edukační skupiny pro příbuzné lidí s duševním onemocněním

logo-prah

V rámci projektu Práh – změna přístupu k lidem se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji byly realizovány edukační skupiny pro příbuzné lidí s duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy), edukační skupiny přímo lidi s duševním onemocněním a také školení pro sociální pracovníky úřadů.

Cílem projektu je vzdělávat a podporovat různé skupiny osob (poskytovatele sociálních služeb, úředníky, policii, příbuzné a samotné lidi s diagnózou duševní nemoci), aby se zlepšila informovanost o schizofrenii a afektivních poruchách a o způsobech jejich zvládání. Součástí projektu jsou také kurzy pro lidi s duševním onemocněním, které přispějí k jejich zapojení do péče o duševní zdraví.

Schizofrenie a afektivní poruchy jsou často mediálně spojované s ohrožujícím chováním, jedná se o stigmatizující onemocnění, tudíž se mnoho lidí bojí dát najevo, že je nemocný nebo někdo s touto diagnózou je jejich příbuzný.

Ve dnech 19. a 26. 3. 2015 se edukační skupiny pro osoby blízké konaly také v Blansku a navštívilo je celkem 10 lidí. Ačkoliv byla účast slabší, než tomu bývá v Brně, atmosféra na skupině byla otevřená a přijímající, protože si tam mohli lidé sdělit, jak je pro ně náročné žít s člověkem s duševním onemocněním. To často nemohou sdílet se svým okolím. Na skupině dostali účastníci od druhých lidí pochopení a podporu, protože sami procházejí tím stejným. Někteří musí o své blízké nemocné ve dne v noci pečovat, hlídat medikaci, připravovat program, chodit na vycházky, dopravovat k psychiatrovi, řešit zhoršení zdravotního stavu, málo kdy se však pečující osoby dočkají podpory pro sebe.

Dne 17. 2. se v Blansku uskutečnilo také školení pro sociální pracovníky, na kterém se lektoři zaměřili na specifika komunikace s člověkem s duševním onemocněním a zdůrazňovali terénní práci s lidmi, kteří přestávají docházet k psychiatrovi, neberou léky a jejich zdravotní stav se horší. Bylo znát, že účastníci dané problematice rozumí a řešení náročných situací s lidmi s duševním onemocněním je důležitou součástí jejich práce.

Děkujeme vstřícnosti oddělení sociálních služeb, které nám pomohlo edukační skupiny a školení V Blansku uskutečnit, jmenovitě Mgr. Bc. Ivaně Kouřilové a Mgr. Ivetě Čípkové.

Více informací o projektu Práh-změna přístupu k lidem s duševním onemocněním na http://prah-brno.cz/zmena-pristupu-k-lidem-se-zavaznym-dusevnim-onemocnenim

Sdružení Práh – pomoc a podpora pro lidi se závažným duševním onemocněním v Brně a okolí.

Tuřanská 12

Brno 602 00

logo_menší_colour

Projekt Práh – změna přístupu k lidem se závažným duševním onemocněním
Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/D5.00031
Doba trvání: 1.10.2014 – 31.10.2015
Realizace projektu je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.