V Blansku se konal Kulatý stůl na téma „Stárneme doma“

V úterý 19.06.2018 se v Blansku sešli zástupci sociálních služeb, proseniorských organizací, ale i zájemci z řad veřejnosti i samotných seniorů na akci kulatý stůl na téma Stárneme doma.

V úvodu představil ředitel záchranné služby Jihomoravského kraje pan Milan Klusák tzv. Seniorskou obálku, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svém zdravotním stavu, užívaných lécích, kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Obálku umístí na viditelné místo ve svém bytě nebo domě. Tyto údaje poslouží v případě zásahu přivolaných záchranářů. Tato „Seniorská obálka“ bude dostupná široké veřejnosti.

Celý den se nesl v duchu přednášek a příspěvků, které přibližovaly problematiku přípravy na stáří. Účastníci se například dozvěděli, že by měli včas přemýšlet o podobě svého bydlení, a to zejména s ohledem na různé bariéry, jako jsou schody, úzké dveře apod. Stejně tak by se měl každý jedinec zodpovědně stavět při výdělečné činnosti k odvodům na důchodové pojištění, aby nebyl při žádosti o starobní důchod nemile překvapen jeho výší. Neméně důležitou oblastí je udržování fyzické a psychické kondice, která má vliv na kvalitu prožívání seniorského věku.

Příspěvky se dotkly i citlivé oblasti dožívání a umírání blízkých osob v domácím prostředí. Účastníci akce se dozvěděli, že i při prožívání těchto těžkých chvil existují organizace, které mohou poskytnout podporu a pomoc.

Všichni přednášející kladli důraz na posilování mezilidských vztahů a kontaktů v rodině, mezi přáteli i napříč generacemi.

Prezentace přednášejících:

Co vlastně potřebuji k pobírání starobního důchodu – Bc. Jitka Dvořáková, MSSZ Brno

Jak se připravit na odchod do důchodu – Age management z.s.

Jak společně stárnout v manželství – PhDr. Josef Zeman, CSc., Bethesda

Čas na odstranění bariér v bytě – Mgr. Olga Starostová, Institu důstojného stárnutí

Proč hledat pohybové a kognitivní aktivity – Mgr. Irena Chaloupková, Centrum sociálního a zdravotnického vzdělávání Brno

Potřeby pečujících – na co se připravit při neformální péči – Ing. Zdeňka Michálková, Unie pečujících z.s., Brno

Co potřebujeme pro důstojné umírání doma – Radka Kuncová, Mobilní hospic sv. Martina Blansko, DCHB, OCHB

Čas truchlení, rozloučení, smíření a pokračování v životě – Dagmar Šléglová, Klára pomáhá z.s., Brno