Světový den porozumění autismu

V prosinci roku 2007 členové OSN rozhodli, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu.

Autismus je celoživotní postižení, kdy je narušena komunikace, představivost a sociální oblast. V souladu s Mezinárodní konvencí o právech lidí s postižením tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a důstojný život.

Tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětových kampaní.

U příležitosti Světového dne porozumění autismu (World Autism Awareness Day), se některé organizace zapojují do osvětové kampaně „Light it up blue“, česky „Rozsviťme se modře“. V podvečer tohoto dne se v oknech rozsvěcují modrá světla nebo se účastníci kampaně např. oblékají do modrého oblečení – modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže.

Osvětová kampaň „Česko svítí modře“ vznikla jako projekt platformy Naděje pro autismus v roce 2014 s cílem zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra. Historicky poprvé si svět připomněl existenci autismu 2. dubna 2008.

autismus