Senior centrum otevírá poradnu pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou

Otevíráme poradnu pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou

Od začátku měsíce června začne v blanenském SENIOR centru fungovat speciální poradna. Jejím smyslem bude pomáhat lidem, kteří se doma starají o člena rodiny, jenž onemocněl některou formou demence. Nejčastěji to bývá Alzheimerova choroba. Po dohodě a objednání předem bude také možné nechat si provést vyšetření paměti, aby se zavčas mohlo odhalit případné podezření na nástup této nemoci.

SENIOR centrum Blansko poskytuje celodenní komplexní péči lidem dříve narozeným, kteří v důsledku zhoršení svého stavu nemohou zůstat nadále doma sami. Zařízení se nachází v místě nad poliklinikou, nad horní bránou vjezdu do nemocnice. Jako kontaktní místo České Alzheimerovské společnosti je držitelem certifikátu Vážka, který je zárukou odborného personálu a poskytování kvalitní pobytové služby pro seniory s onemocněním demencí.

Pracovníci domova jsou si vědomi toho, že zvládnutí této nemoci doma s sebou nese zvýšené nároky na změnu přístupu pečujícího k takto nemocnému člověku, změnu stereotypů komunikace a zažitého chování. Ve čtvrtek 4. června se proto v SENIOR centru Blansko otevírá odborná Poradna pro pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy onemocnění demencí. Poznatky a zkušenosti z dobré praxe zde rádi poskytnou každému, kdo projeví o takovou pomoc zájem. Poradna bude zatím otevřena ve čtvrtek 1 za 14 dní, a to v čase od 14 do 16 hodin; v případě velkého zájmu i častěji.

Bezplatnou pomoc, podporu i radu, jak pečovat o seniora s onemocněním demencí tak, aby mohl co nejdéle setrvat doma, s rodinou, vám ve složité životní situaci nabídnou zkušení odborní pracovníci domova paní Jiřina Prátová a Lenka Dražilová. Objednat se bude možné na telefonním čísle 516 414 507 nebo 516 412 900.

Věřím, že poradna bude mít smysl, a že pomoc i rada pečujícím rodinám v Blansku a okolí bude užitečná a potřebná.

 Mgr. Lenka Dražilová, ředitelka SENIOR centra Blansko